Välkommen till Komvux, en skola för alla vuxna

Vuxenutbildningen i Borgholm erbjuder följande utbildningsmöjligheter:

Gymnasial vuxenutbildning - Du får möjlighet att komplettera tidigare studier och öka Dina kunskaper. Många väljer att läsa de ämnen de behöver för att kunna söka vidare till högskola eller andra utbildningar. Den grundläggande behörigheten som krävs för ansökan till högskola/universitet styrks genom ett ett utdrag ur betygskatalogen.

Vårdutbildning - Är du intresserad av att arbeta inom vård och omsorg kan vi erbjuda dig undersköterskekompetens.

Lärlingsutbildning - En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats.

Distansutbildning - Distansutbildning sker i samverkan med NTI. För information kontakta studie-yrkesvägledare.

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) - Gruv ger en bred allmän kompetens för arbets- och samhällsliv samt grundläggande kunskaper inför vidare studier på gymnasienivå.

Svenska för invandrare (SFI) - Vänder sig till personer som saknar eller har bristfälliga kunskaper i svenska.

Lävux - Vänder sig till vuxna över 20 år som behöver utbildning på grundskolenivå inom särskolan.

Betyg - Från och med juli 2012 tillämpas en ny betygsskala för samtliga utbildningar. Du som vill ha betyg utskrivet fyller i en blankett som finns utanför expeditionen och lämnar in! Vi skickar inte hem betyg automatiskt.

Den Gymnasiala vuxenutbildningen - Betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D och E samt ett underkänt steg F.

Grundläggande vuxenutbildning - Betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D och E samt ett underkänt steg F.

SFI - Betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D och E samt ett underkänt steg F. De elever som inte uppnått godkänd SFI-nivå erhåller ett intyg.

Undervisningen på Komvux är kostnadsfri, men Du betalar själv för din kurslitteratur. Som vuxenelev tar Du själv ansvaret för Dina studier och deltar aktivt i undervisningen. Den lärarledda delen av undervisningstiden är för det mesta lägre än inom ungdomsskolan vilket gör att studietakten blir relativt hög. Du måste se till att sätta av tid för självstudier.

Läsåret är indelat i två 20-veckorsperioder. För heltidsstudier krävs 400 gymnasiepoäng per termin.

Du väljer själv de ämnen Du vill läsa och kan kombinera kurser på olika nivåer efter Dina behov och intressen. Tillsammans med våra hjälpsamma studievägledare kan Du planera Dina studier så att Du hamnar på rätt nivå. Många studerar idag på heltid, andra väljer att komplettera sin utbildning med enstaka kurser under dag- eller kvällstid. Vissa kurser kan du läsa på distans via NTI.

Vi arbetar aktivt med IKT och har ny teknik som Mac Book Air, Chrome Books och iPads vilka du som student får låna under lektions- och skoltid. Alla lärare och lever arbetar med Google som plattform för lärande och kommunikation.