Ölands Gymnasium / Komvux / Vårdutbildning på halvfart!

Vårdutbildning på halvfart!

Nu kan du läsa vårdutbildningen på halvfart, nästa utbildningsstart augusti 2017.

Läser du vårdutbildningen på halvart sträcker den sig över 6 terminer, och du har skola/studier en dag i veckan - perfekt att kombinera med t.ex. arbete!

I utbildningen ingår kurserna:

 • Vård och omsorgsarbete 1 200p
 • Etik och människans livsvillkor 100p
 • Psykologi 1 50p
 • Hälsopedagogik 100p
 • Vård och omsorgsarbete 2 150p 
 • Medicin 1 150p
 • Specialpedagogik 100p
 • Psykiatri 100p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p
 • Vårdpedagogik och handledning 100p
 • Hemsjukvård 100p
 • Äldres hälsa och livskvalitet 200p

För mer information, kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Välkommen med din ansökan!