Ölands Gymnasium / Komvux / Restaurangutbildning Komvux

Restaurangutbildning Komvux

Nu erbjuder vi en komplett restaurangutbildning för dig som läser på Komvux - en utbildning som gör dig attraktiv inom en bransch där jobben finns!

Nästa utbildningsstart: 22/8 2017

Utbildningen sträcker sig över tre terminer, och omfattar 1700 gymnasiepoäng.

Termin 1, 500 gymnasiepoäng:
Branschkunskap 100 p
Matlagning 1 100 p
Hygien 100p
Livsmedels-och näringskunskap 100 p
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering 100 p

Termin 2, 600 gymnasiepoäng:
Matlagning 2 200 p
Matlagning 3 200 p
Service och bemötande 1 100 p
Servering 1 100 p

Termin 3, 600 gymnasiepoäng:
Matlagning 4, 200p
Servering 2, 200 p
Specialkost 100 p
Gymnasiearbete 100 p

För mer information och ansökan, kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare.

Välkommen med din ansökan!