Staggmatte

Matematiklärarna på Stagneliusskolan använder sig av inspelade genomgångar via Staggmatte och dalles-matte, eleven kan då se och lyssna på genomgången hur många gånger som helst.
Vi vill helst att eleven ska ha tittat på genomgången innan lektionen, eftersom eleven då kommer till lektionen med en större förståelse till det lektionen handlar om.

Med detta arbetssätt (och andra faktorer) tror vi att elevens självförtroende successivt kommer att öka. Vi jobbar även mycket med att förbättra elevens studieteknik i matematik eftersom vi ser att den generellt sett behöver förbättras.

På dalles.matte finns det tips på hur elever kan förbättra sina kunskaper inom ämnet genom små enkla och effektiva sätt. Alla kan jobba med matematiken oavsett hur svår eleven tycker kursen är.

Se staggmatte på YouTube>>

Se specialläraren Daniel Nilssons mattesida www.dalles-matte.se>>

Räknestuga live>>