Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Stagneliusskolan öppnar ett klassrum för Sverige!

Stagneliusskolan öppnar ett klassrum för skolsverige!

Vår lärare Anna Nord öppnade klassrummet för UR och för lärarkollegor i Sverige.

 Anna Nord arbetar med läsning och bearbetar text tillsammans med klassen EK14A1. Anna och klassen medverkar i en programserie om läsning genom hela skoltiden. UR filmar en lektion och intervjuar lärare och elever. Det kommer att läggas upp på ur.se i vår.
Programmet kommer också att sändas i SVT Kunskapskanalen hösten 2017.