GYF / Utbildning / Evenemang / Gymnasiedagen

Gymnasiedagen

Alla elever i åk 9 samt elever i gymnasieskolans introduktionsprogram bjuds i novembermånad in till en fördjupad information om gymnasieskolornas olika program och inriktningar. Det finns 5 olika pass mellan kl. 9.00–14.00 och de flesta informationer varar i ungefär 40 min. Vissa program informerar parallellt i flera klassrum och vissa program har endast information vissa tider. Se programvalsbroschyr för exakt schema. Har din grundskola inte anmält er? Kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Programvalsblankett
I elevernas programvalsblankett finns information om tider för de olika passen och vad som erbjuds på de olika skolorna. Denna blankett är elevens egna schema och behöver inte skickas in till gymnasieskolorna.

Transporter
Medföljande personal från grundskolorna fyller en viktig funktion med att hjälpa eleverna tillrätta under dagen och att närvara vid er skolas lunchtillfälle. Respektive grundskola ansvarar för sina elever inkl. transporter under dagen. Transporter till/från Naturbruksgymnasiet Kalmar och SYAB ordnas av resp friskola och bussarna avgår från Jenny Nyströmsskolan.

Lunch
Gymnasieförbundet bjuder elever i åk 9 på lunch under dagen och den serveras på våra tre stora skolor Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Naturbruksgymnasiet Kalmar bjuder de elever som är där på lunch mellan kl. 11.40-12.40. Information om tid och skola för Er lunch meddelas i slutet av oktober/början på november. Glöm inte meddela ev specialkost till din grundskola.

Gymnasiesärskolan
För elever som är mottagna i Särskolan kan Gymnasiesärskolan i Kalmar vara ett alternativ. Ta kontakt med Mats Insulander 0480-45 18 55 för att boka in eventuellt besök.

Har du några frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare. Grundskolor kan kontakta This is an email address om ni har några frågor.

Gymnasiedagen 2020

Datum för gymnasiedagen 2020 meddelas längre fram på vårterminen. 

Har ni frågor går det bra att kontakta:

Jenny Herlin
tel. 0480-45 15 08
This is an email address

Information om gymnasiedagen 2019 (111 kB)