GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Högskoleförberedande program / Naturvetenskaps - programmet

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

elever på naturvetenskapsprogrammet under en kemilaboration

Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger behörighet till flest utbildningar. Tycker du att naturvetenskap och matematik är intressant och spännande är detta ett program för dig. Men det är också ett program för dig som är intresserad av en kombination av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen.

Beroende på vilken av inriktningarna du väljer till årskurs två kan du fördjupa dig ytterligare i de naturvetenskapliga ämnena eller bredda det naturvetenskapliga perspektivet genom att kombinera det med ett samhällsvetenskapligt. Genom ditt val av fördjupningskurser och individuella val kan du sedan rikta in dig ytterligare mot det naturvetenskapliga området eller satsa mer på de samhällsvetenskapliga ämnena.

Något av det viktigaste som du kommer att lära dig om du väljer det här programmet är det naturvetenskapliga sättet att bygga kunskap. Detta lär du dig bland annat under de seminarier, laborationer och exkursioner som är en viktig del av undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. I dessa ämnen, men också i andra ämnen, används ett undersökande arbetssätt där din problemlösnings- och samarbetsförmåga tränas.

Naturvetenskapsprogrammet finns på Jenny Nyströmskolan (NA-JN)

bild på film klipp

 

och Lars Kaggskolan (NA-LK) 

bild på film klipp

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar:

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Inriktningar

Naturvetenskap

Den här inriktningen väljer du om du vill fördjupa dig i de naturvetenskapliga ämnena genom att läsa fler kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Det innebär att du får lära dig mer om olika sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och kemiska processer.

Naturvetenskap och samhälle

Den här inriktningen väljer du om du vill komplettera dina naturvetenskapliga kunskaper med ett mer samhällsinriktat perspektiv. Förutom en fördjupning i något av de naturvetenskapliga ämnena läser du geografi och ytterligare en kurs i ämnet samhällskunskap. Det dubbla perspektiv som den här inriktningen erbjuder passar särskilt bra för till exempel miljö- och energifrågor.

Fördjupad information om NA-programmet på Jenny Nyströmskolan

bild på film klipp

Efter utbilningen

Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet till de allra flesta utbildningar på universitet och högskolor. Väljer du detta program har du alltså möjlighet att söka till en rad olika utbildningar som i sin tur leder till intressanta yrken inom många olika områden. Det kan handla om utbildningar med koppling till de naturvetenskapliga ämnena, men det kan också handla om tekniska, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar.

För mer information om NA-programmet på Jenny Nyströmskolan - klicka här.

För mer information om NA-programmet på Lars Kaggskolan - klicka här.

elev på en biologilektion tittar på en blomma i ett mikroskop