GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Yrkesprogram / Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet

Elever på Försäljnings- och serviceprogrammet studerar framför sina datorer i ett klassrum.

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram och finns på Stagneliusskolan. Programmet är för dig som vill ha en modern, populär och unik utbildning. Försäljnings- och serviceprogrammet handlar om att lära sig kommunicera med andra människor genom att du tränar din förmåga att utveckla relationer med arbetskamrater och affärskontakter samt att använda IT på olika sätt. Teori och praktiska moment ingår i utbildningen.

bild på film klipp

Försäljnings- och serviceprogrammet hette tidigare handels- och administrationsprogrammet.

Det här programmet ger dig goda kunskaper inför arbete i butik eller hos en grossist, men även som representant för olika återförsäljare. Här får du lära dig att utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Du kommer också att få kunskaper och färdigheter i praktiskt marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap. 

Genom samarbeten med det lokala näringslivet får du också möjlighet att utveckla dina kunskaper nära verkligheten. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) bidrar till att du utvecklar dina yrkeskunskaper inom handel och service och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för ett arbete inom olika handelsyrken. Utbildningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning, marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp eller kundservice. 

Vill du fortsätta att studera efter utbildningen finns det möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet genom dina individuella val. Det finns också ett flertal vidareutbildningar inom exempelvis försäljning, företagande, ekonomi och handel på yrkeshögskolor.

För mer information besök Stagneliusskolan. 

Kille gör sin APL (arbetsplatsförlagd utbildning) i en sportbutik

Vill du veta mer?

Stagneliusskolan

Försäljnings- och serviceprogrammet
Rektor: Anna Berkeby
0480-45 15 41
This is an email address

Studie- och yrkesvägledare:
Sasa Sjanic
072-241 31 86
This is an email address

Stagneliusskolan

NIU

Dina studier på det här programmet
går att kombinera med en
nationell idrottsutbildning (NIU)
i någon av idrotterna fotboll och
innebandy.

Läs mer!