Jenny Nyströmsskolan / Aktuellt / Vad har hänt på JENNY / Nya pengar för elevers utlandspraktik

Nya pengar för elevers utlandspraktik

Publicerad: 2018-05-18 11:09

Skolans yrkesprogram Bf, Vo, Ht, Rl
har blivit tilldelade 2.1 milj fortsatt arbete med apl i utlandet under kommande 2 år.
Eleverna ges möjlighet att göra 3-7 veckors praktik i ett annat europeiskt land.

Pengarna kommer också att kunna användas till lärare och handledare för jobbskuggning hos en kollega i ett av våra kontaktländer.