Lars Kaggskolan / Utbildningar / Inför skolstarten / Läsårstider 2021/2022

Läsårstider 2021/2022

Höstterminen 2021
23 augusti - 22 december 

Vårterminen 2022
11 januari - 17 juni

Lov
Höstlov 1 nov - 5 nov (v 44)
Jullov 23 dec - 11 jan
Sportlov 21 feb - 25 feb (v 8)
Påsklov 19 apr - 22 apr (v 16)

Lovdagar är även (utöver röda dagar)
8 sep*
20 sep*
11 okt**
11 jan*
18 mar*
11 maj*
27 maj

* KPT = kompetensutveckling för personal
** Kompensation för gymnasiemässan

Student 2022
15 juni - Jenny Nyströmskolan & Gymnasiesärskolan
16 juni - Stagneliusskolan
17 juni - Lars Kaggskolan