Kock och restaurangutbildning, utbildningsstart 2022
Undersköterskeutbildning utbildningsstart 2022
Barnskötarutbildning elevassistentutbildning utbildningsstart 2022
Djurskötare i mjölkproduktion utbildningsstart 2022