Kock och restaurangutbildning, utbildningsstart 2022
Barnskötarutbildning elevassistentutbildning utbildningsstart 2022