GYF / Gymnasievalet / Ansökan till gymnasiesärskolan

Ansökan till gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar mellan 16-21 år som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Elever på gymnasiesärskolan läser en fyraårig utbildning.

Gymnasiesärskolan består av 9 nationella program och ett individuellt program. I det individuella programmet har eleven möjlighet att välja mellan 6 olika ämnesområden.

Gymnasiesärskolan på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar erbjuder både nationella program med yrkesinriktning och individuella program. Se skolans programutbud genom att klicka här.

Ansökan fyller du i på en särskild blankett som du lämnar till din studie- och yrkesvägledare på din skola. Den ska sedan sändas in till adressen nedan senast den 15 februari. Medgivande ska även bifogas.

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Gymnasieantagningen
Box 865
391 28 Kalmar