GYF / Gymnasievalet / Behörighet / Samverkansavtal

Samverkansavtal

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund finns ett stort utbud av program. Hela utbudet hittar du under rubriken utbildningar

För att utöka utbudet, kvalitén och valfriheten har ett antal kommuner i sydöstra Sverige en fördjupad samverkan. Ett samverkansavtal innebär för de utbildningar det omfattar att du söker på samma villkor som i din hemkommun. Du har möjlighet att söka fritt och studera i dessa kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd, Torsås och Växjö. Samverkan Sydost.

Kalmarsunds gymnasieförbund har separat samverkansavtal med Högsby kommun gällande samtliga utbildningar.

Därutöver har Kalmarsunds gymnasieförbund samverkansavtal gällande nationella program med Jönköping, Ljungby, Mönsterås och Värnamo.

Sammanställning över samtliga samverkansavtal avtal för Kalmarsunds gymnasieförbund inklusive nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU.

Sammanställning av samverkansavtal för Nybro kommun.

Om du vill söka en utbildning utanför hemkommunen och utanför samverkansområdet och programmet finns inom vårt område måste du ange skäl för att bli mottagen i första hand i den kommunen. Kommunen dit du söker prövar om dina skäl är tillräckliga för att bli mottagen som sökande i första hand.

Till de riksrekryterande utbildningar som finns i landet får alla söka. Vilka utbildningar som har riksrekrytering har beslutats av Regeringen och mer information om dessa får du genom din studie- och yrkesvägledare.

Om du ska söka till ett riksidrottsgymnasium ska du lämna in din ansökan tidigare på en särskild ansökan till det idrottsförbund där din idrottsgren hör hemma, kontakta din studie- och yrkesvägledare för information.