GYF / Gymnasievalet / SYV-information

SYV-information

Här finns information som vänder sig till studie- och yrksesvägledare.

 

 

Blanketten "Överlämning av information från grundskola till gymnasieskola - Medgivande" har utgått och ersatts av ovanstående.

Länkar:

Riksrekryterande utbildningar mm

Lista godkända riksrekryterande utbildningar 2020

Handbok antagning, SKL

Studievägskoder, Skolverket

Skolenhetskoder gymnasiet, SCB

Lovskola, regeringens betänkande för att träda i kraft 170801

Övergångar mellan skolor, Skolverkets stödmaterial