GYF / Gymnasievalet / Sena omval

Sena omval

Vid sena omval används denna blankett.

Blanketten skickas till adress:

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Gymnasieantagningen
Box 865
391 28 Kalmar

En anmälan om omval som inkommer efter omvalsperioden kommer att hanteras som en sent inkommen ansökan och prövas i mån av plats under reservantagningen. Önskemål gällande om-/nyval sänds till ovanstående adress för registrering. Besked kommer någon gång under början av augusti till och med 15 september genom kontakt med sökande. Mobilnummer eller e-postadress är därför viktigt att ange. Vid antagning av reserver sker urval på jämförelsetal, dock går ansökningar som inkommit i tid före sena omval oavsett meritvärde.