GYF / Gymnasievalet / Sena omval

Sena omval

Vid sena omval används denna blankett.

Blanketten skickas till adress:

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Gymnasieantagningen
Box 865
391 28 Kalmar

En anmälan om omval kommer att hanteras som en sent inkommen ansökan och prövas i mån av plats under reservantagningen. Önskemål gällande om-/nyval sänds till ovanstående adress för registrering. Besked kommer mellan 3 augusti och 15 september genom kontakt med sökande, mobilnummer eller e-postadress är därför viktigt att ange. Vid antagning av reserver sker urval på jämförelsetal, dock går ansökningar som inkommit i tid före sena omval oavsett meritvärde.

Om sökande har fått plats på ett annat program och vill behålla denna plats i väntan på ny måste programmet ligga som sista val på blanketten, trots att eleven vill byta ifrån studievägen. Om programmet där antagning för närvarande är gjord inte finns med på omvalsblanketten kommer elevens plats att försvinna.