GYF / Kontakt / Samordnare för ANDT-frågor

Samordnare för ANDT-frågor

Kjerstin Brandt arbetar som kurator vid Stagneliusskolan. En del i tjänsten består i att samordna det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) inom gymnasieförbundet.

  • Kjerstin Brandt

    Samordnare för ANDT-frågor

    Kurator, Stagneliusskolan

    0480-45 15 92