GYF / Nyhetsarkiv / Kontaktpolitiker

Kontaktpolitiker återinförs

Publicerad: 2015-05-03 21:31

Styrelsen inom Kalmarsunds gymnasieförbund, har beslutat att återinföra kontaktpolitiker i verksamheten. Senast det fanns kontaktpolitiker inom gymnasieförbundet var år 2010.

Styrelsen vill att alla politiker ska få möjlighet att följa och bli förtrogna med gymnasieförbundets verksamhet i förhållande till vad som bland annat anges i budget- och styrdokument, samt främja goda relationer mellan arbetsgivare, elever och anställda och därför har kontaktpolitiker återinförts.

Samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen för gymnasieförbundet kommer vara kontaktpolitiker för någon av förbundets skolor/enheter och i rollen som kontaktpolitiker representerar ledamoten hela förbundsstyrelsen, inte det parti som politikern tillhör.

Uppdraget
Kontaktpolitikernas uppdrag innebär att:

  • vara en länk mellan verksamhet och politisk organisation
  • få bättre förutsättningar att fatta beslut genom att få en egen bild av verksamheten
  • ge styrelsen information och kunskap genom återrapportering från det aktuella området
  • vara ambassadör för förbundets verksamhet samt företrädare för styrelsen

I uppdraget som kontaktpolitiker ingår det att hålla sig informerad om verksamheten vid sitt skolområde för att kunna återrapportera till styrelsen.

Under besöket ska kontaktpolitikerna ges möjlighet att träffa rektorer/chefer, programföreståndare/arbetslagsledare/lärare, elevrepresentanter och övrig personal. Skolbesöken förläggs till två halvdagar per kalenderår. Styrelsesekreteraren ombesörjer kontakterna med skolorna och planering av lämpliga besöksdagar. Rektorerna/cheferna organiserar besöket.

Kontaktpolitikerorganisationen gäller en försöksperiod för år 2015. En utvärdering kommer sedan göras inför år 2016.