GYF / Nyhetslista / Att tänka på vid utlandsresor

Att tänka på vid utlandsresor

Publicerad: 2021-03-23 11:19

Inför kommande lov och ledigheter vill gymnasieförbundet informera om de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående utlandsresor.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har varit utomlands och som reser in i Sverige ska testa sig för covid-19 vid hemkomst till Sverige och testa sig igen på dag fem efter ankomst. Det gäller från och med förskoleklass och uppåt. Yngre barn behöver inte testa sig. Alla i ditt hushåll ska undvika nära kontakter och stanna hemma i minst sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19. Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19. Under de här dagarna har du inte rätt till smittbärarpenning.

Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla. Har du fått vaccin för covid-19 så undantas du inte från smittspårning eller ovanstående rekommendationer.

För dig som reser inom Sverige:

  • begränsa antalet nya nära kontakter
  • umgås bara i en mindre krets
  • planera för att kunna hålla avstånd till andra
  • undvik situationer där det är risk för trängsel
  • har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma eller i ditt boende och testa dig
  • res säkert

Vill du läsa mer om rekommendationerna kring utlandsresor så finns information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

I förbundets FAQ på insidan finns svar på frågor om vad som gäller för dig som medarbetare om du behöver vara hemma sju dagar efter utlandsresa.