GYF / Nyhetslista / Budget- och verksamhetsmål 2019

Förbundets budget 2019

Publicerad: 2019-01-16 09:22 Gymnasieförbundets budget- och verksamhetsdokument

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten inom de olika skolorna. Inför varje nytt budgetår fastställer förbundsstyrelsen de prioriterade områden som planeringsperioden ska fokusera särskilt på. Varje prioriterat område följs av information om mål, ansvar- och uppdragsfördelning samt uppföljning.

2019 års prioriterade målområden:

  • Kunskap, utveckling och lärande
  • Normer, värden och inflytande
  • Integration
  • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • Digital kompetens
  • Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande

I vårt budgetdokument kan du läsa mer om vårt arbete under år 2019

Budget- och verksamhetsmål 2019