GYF / Nyhetslista / Ersättning för lunch vid fjärrundervisning

Ersättning för lunch vid fjärrundervisning

Publicerad: 2020-11-06 16:21

För de elever som fram till jul ska ha fjärrundervisning, så kommer förbundet att betala ut ersättning till eleverna motsvarande den ersättning elever får vid APL (49 kr.)

Ersättningen kommer att betalas ut som engångsbelopp i mitten på december och i början av nästa år i januari. Information om hur ersättningen betalas ut kommer närmre inpå. Eleven får ersättning för de dagar det är planerat att de ska ha fjärrundervisning och kvitton kommer inte att behöva visas upp. 

Gymnasieförbundets medlemskommuner kommer eventuellt besluta om ett extra bidrag på 26 kr per elev. Mer information om detta, och hur utbetalningarna går till, kommer så snart det är klart. 

Till restauranger

Gymnasieförbundet kommer inte att ha samma system som kommunerna hade i våras utan gymnasieeleverna får själva ordna med sin lunch och sedan ersätts eleven i efterhand. 

Vid frågor går det bra att kontakta:

Caroline Johansson
tel. 0480-45 15 14
This is an email address

Till friskolor

Gymnasieförbundets del av ersättning för måltider till de elever som har fjärrundervisning täcks av friskolebidraget dvs ingen extra ersättning utgår till friskolorna från gymnasie-förbundet. Medlemskommunerna kommer eventuellt besluta om ett extra bidrag på 26 kr per elev. Denna ersättning får varje friskola kommunicera med respektive medlemskommun. (Borgholm, Kalmar, Torsås och Mörbylånga kommun)