GYF / Nyhetslista / FAQ

FAQ

Publicerad: 2020-03-18 10:38 FAQ

Här finns frågor och svar kring undervisningen, skolrestaurangen, kollektivtrafiken m.m. under hösten 2020 med anledning av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om:

Undervisning

2020-11-18
Fråga: Hur kommer det sig att någon skola har fjärrundervisning på full tid medan de andra skolorna endast har delvis fjärrundervisning?
Svar: De beslut som tagits om fjärrundervisning på våra skolor omfattar noga utvalda grupper, där skolledningarna har bedömt vilka program/grupper som har möjligt att genomföra sin utbildning till fullo på fjärr som att det vore undervisning i skolan. Det innebär att skolorna i första hand har lagt fjärrundervisning på åk 2 och 3 på högskoleförberedande program. Alla program/klasser måste dock bedömas utifrån sin situation och vad som är möjligt för just det programmet. Anledningen till att det kan se lite olika ut på olika skolor är kopplat till de utbildningsmoment som finns inom programmet. Exempelvis finns det på NA- och TE-programmet laborationsmoment som inte finns i programmen på Stagneliusskolan. Skolledningarna har därav gjort olika bedömningar kring frekvensen på fjärrundervisningen.

2020-11-18
Fråga: Nu har vi en ökad smittspridning i vår region och skärpta allmänna råd. Varför går vi inte över helt till fjärrundervisning?
Svar: Skolorna regleras av en annan förordning än de skärpta allmänna råden. Grundregeln är att undervisningen ska ske i skolans lokaler. Men om det finns behov kan skolorna gå över delvis till fjärrundvisning eller helt gå över till fjärrundervisning. Fredag den 6 november tog gymnasieförbundet, i dialog med Länsstyrelsen, beslutet att de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 ska gå över till fjärrundervisning för att avlasta kollektivtrafiken. Det innebär att skolorna i första hand har lagt fjärrundervisning på åk 2 och 3 på högskoleförberedande program. Alla program/klasser måste dock bedömas utifrån sin situation och vad som är möjligt för just det programmet. Anledningen till att det kan se lite olika ut på olika skolor är kopplat till de utbildningsmoment som finns inom programmet.

2020-11-13
Fråga: Varför ska årskurs 1 och yrkesprogrammen vara kvar i skolan?

Svar: Årskurs 1 och yrkesprogrammen prioriteras att ha sin undervisning i skolan för att bättre kunna tillgodogöra sig utbildningen och för att kunna genomföra vissa utbildningsmoment.

upp

Skolstart hösten 2020

2020-08-17
Fråga: Hur kommer gymnasieförbundets gymnasieskolor att göra vid skolstarten?

Svar: Gymnasieförbundet kommer att bedriva ordinarie undervisning i skolornas lokaler för gymnasieskolan med skolstart v.34. Med reservation för att riktlinjerna kan komma att ändras beroende på smittspridningsläget och nationella rekommendationer.

Fråga: Ska undervisningen ske på plats eller på distans?
Svar: Utgångspunkten är att all undervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ske på plats i skolans lokaler. Undantaget är vissa utbildningar på Komvux där rekommendationen fortfarande är att bedriva distansundervisning för att minska smittspridningen.

Fråga: Hur ska ni göra för att eleverna ska hålla avstånd?
Svar: Gymnasieförbundet och våra skolor kommer att följa Folkhälsomyndighetens, Skolverkets samt arbetsplatsens rekommendationer utifrån lokala förutsättningar. Det kan t.ex. handla om att öka avståndet mellan sittplatser i klassrum och matsalar, undvika stora samlingar av elever och informera alla elever om smittspridningen och hur de kan minska smittspridningen i skolan, samt ha extra städning i alla lokaler och öka tillgången av handsprit.

Fråga: Gäller undervisning i skolans lokaler även för mig som går på komvux?
Svar: Nej det gäller inte för all vuxenutbildning så hör med din skola hur de kommer bedriva undervisning specifikt för din kurs/utbildning.

upp

Skolrestaurangen

2020-11-18
Fråga: Vilka åtgärder har ni gjort för att minska trängsel och smittspridning i skolrestaurangerna.
Svar:
Gymnasieförbundet har genomfört en rad åtgärder den senaste tiden och de skiljer sig åt från skola till skola. De åtgärder som gjorts i skolrestaurangerna kan ni se här.

2020-08-17
Fråga: Hur ska ni förhindra trängsel och smittspridning i skolrestaurangen?

Svar: Vi kommer att erbjuda gymnasieskolorna möjlighet till utökad schemaläggning av lunch mellan kl. 10:30-13:45. Vi har markeringar i golv som påminnelse om att hålla avstånd. Vi ser till att det finns ökad tillgång till handsprit vid in- och utgångarna i restaurangerna. Nya hygienställ med handsprit kommer inom kort och ersätter portabla alternativ. Gymnasieförbundet erbjuder skolorna möjligheten att använda sig av utflyktspaket i högre utsträckning.

upp

Elevhälsan

2020-08-17
Fråga: Hur kommer jag i kontakt med elevhälsan?
Svar: Elevhälsan arbetar som vanligt och om du som elev eller vårdnadshavare vill ha kontakt med någon av oss i elevhälsan hittar du kontaktinformation till skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och speciallärare via fliken "Kontakt" på skolans hemsida. Om du tar kontakt med elevhälsan via mail eller sms, tänk på att skriva kortfattat på grund av sekretess så ringer de tillbaka till dig.

Fråga: Vart vänder jag mig om jag behöver mer hjälp med mina studier?
Svar: I första hand vänder du dig till din lärare som kan hjälpa dig med extra anpassningar. Om du behöver mer hjälp eller ytterligare stöd så har varje skola specialpedagoger och speciallärare som din lärare kan hjälpa dig att komma i kontakt med.

upp

Kollektivtrafiken

2020-11-178
Fråga: Hur blir det med kollektivtrafiken?

Svar: Kollektivtrafik omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Kalmar länstrafiks trafik rullar därmed på som vanligt. KLT återkopplar att det är viktigt alla följer Folkhälsomyndighetens och Region Kalmar läns rekommendationer - är du sjuk ska du stanna hemma!

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer veckovis genomföra avstämningsmöten med KLT för att gemensamt diskutera vilka linjer det råder upplevd trängsel för att öppna upp för beslut om förstärkningsbussar. KLT har kommunicerat att trafiken kommer att framföras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.

Fråga: Hur blir det med mitt busskort? Kommer det fortfarande att gälla?
Svar: Busskorten gäller för vårterminen, dvs ingen förändring.

upp

Nationella prov

2020-08-11
Fråga: Hur gör vi som har nationella prov inom kort? Kommer vi få göra dem i skolan? 
Svar: Nationella prov i gymnasieskolan ska genomföras som vanligt från och med höstterminen 2020. Nationella prov i komvux på gymnasial nivå och sfi ska genomföras som vanligt igen från den 1 juli 2020. Mer information om beslutet finns på Skolverkets hemsida

upp

Allmänt

2020-11-18
Fråga: Med anledning av Coronaviruset så har regeringen tagit beslut om att allmänna sammankomster och evenemang med över 8 personer ställs in/förbjuds. Vi är ca 1500 elever på vår skola anses inte detta som en allmän sammankomst?

Svar: Skolan räknas inte som en allmän sammankomst. För att räknas som en allmän sammankomst så krävs det att sammankomsten anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Trots att skolan inte räknas till allmän sammankomst så kan självklart smittspridningen bli densamma. Det viktigaste är att alla följer de rekommendationer som finns och som gymnasieförbundet har skickat ut till alla elever angående god hygien.

upp

Om jag blir sjuk

Fråga: Vad gör jag om jag är förkyld men inte hostar eller har problem med lungorna?
Svar: I dagsläget vill vi att både elever och personal som har förkylningssymptom stannar hemma för att minska smittspridningen. Du som elev sjukanmäler dig på vanligt sätt.

upp