GYF / Nyhetslista / FAQ

FAQ

Publicerad: 2020-03-18 10:38

Här finns frågor och svar kring undervisning via distans och fjärr, men också om skolluncher, busskort, skollegitimationer och när skolan kan öppna igen.

Här kan du läsa mer om:

Studenten, skolavslutning och läsår

2020-06-08
Fråga: Varför kan inte gymnasieförbundets skolor ha anhöriga på plats när andra gymnasieskolor har det?
Svar:
Anledningen till att det ser olika ut på olika skolor och i olika kommuner är att förutsättningarna vad gäller lokaler, volymer av elever, storlekar på klasser, skolgårdars beskaffenhet, biytor runt respektive skola, in- och utgångar osv skiljer sig åt. Kalmarsunds gymnasieförbund är en stor utbildningsanordnare med tre stora gymnasieskolor och det är svårt att jämföra oss med andra. Ett beslut om en likvärdig studentdag på alla våra tre gymnasieskolor har tagits utifrån våra gemensamma förutsättningar.

2020-05-18
Fråga: Kommer ni att ställa in studentfirande och skolavslutning för avgångselever?
Svar: Nej, vi ställer inte in. Vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira utifrån de nationella rekommendationerna.

Fråga: Varför blir det inget traditionellt firande av student och skolavslutning?
Svar: Vi måste förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående vikten av social  distansering; att hålla avstånd inne och ute och avstå sociala sammanhang med större antal deltagare. Situationen är allvarlig och påverkar även firandet av student och skolavslutning. Vi får inte glömma bort syftet med att skolorna har varit stängda sedan den 18 mars.

Fråga: Varför får inte anhöriga, släkt och vänner vara med vid utspringet trots att Folkhälsomyndigheten säger att det går att ha ett fåtal anhöriga på plats?
Svar: Kalmarsunds gymnasieförbund anser inte att det är möjligt för rektorer att ta ansvar för en situation där vi inte har kontroll över hur stor folksamlingen kan bli. Vi måste säkerhetsställa att risken för smittspridning minimeras i samband med utspringet och vår bedömning är att det inte är förenligt med att anhöriga ska bjudas in.

Fråga: Kan ni förstå besvikelsen hos blivande studenter när de inte får fira på traditionellt sätt?
Svar: Absolut, vi har full förståelse och känner med dem, att sluta gymnasiet ska ju vara en fest. Men vi tror också att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge. Vi ska göra allt vi kan för att årets firande ska bli fint och minnesvärt.

Fråga: Det är ju ett antal veckor kvar till studenten. Är det inte för tidigt att bestämma hur det ska bli?
Svar: Ingen vet hur smittspridningen utvecklas men inget tyder på att livet återgår till det normala om några veckor. Många evenemang som innebär större samlingar av människor har ställts in i vår och i sommar. Det är allt från konserter och musikfestivaler till sportevenemang. Traditionella studentfiranden är också evenemang där väldigt många människor samlas. Vi tror att det blir svårt att ha ett traditionellt studentfirande och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Fråga: Hur kommer det alternativa firandet se ut?
Svar: Studentfirande och skolavslutningar kommer att se ut på ungefär samma sätt på gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Varje skola planerar och organiserar dock sitt eget firande utefter givna riktlinjer och ramar. 

Fråga: Vilka är examensdagarna för gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund? 
Svar: 10 juni - Lars Kaggskolan
11 juni - Jenny Nyströmsskolan
12 juni - Stagneliusskolan

Fråga: Hur blir det med bal, pubrundan och liknande?
Svar: Den typen av arrangemang är inte något som arrangeras av skolan och därmed inte skolans ansvar. Vi rekommenderar att våra studenter respekterar Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Fråga: Hur blir det med studentflaken?
Svar: Frågan ägs av Transportstyrelsen som har meddelat att de har infört tillfälligt förbund mot studentflak. Det vill säga att från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande. Skolorna kommer därför inte att tillåta flak, lastbilar eller andra fordon på sin kvartersmark. 

Fråga: Hur blir det med studentfotografering?
Svar: På studentdagen kommer studenterna att erbjudas porträttfotografering i anslutning till sitt examensfirande. Det kommer inte vara möjligt att genomföra ett gruppfoto/klassfoto. Vi anser inte det vara möjligt att ta ett sådant foto och samtidigt hålla social distansering. 

Fråga: Kommer det bli någon studentlunch? 
Svar: Nej. Vi anser det inte vara lämpligt att erbjuda studentlunch pga rådande smittläge och nationella rekommendationer. Vi kommer att erbjuda en studentkasse med förtäring som kan intas i anslutning till ceremonin. 

Fråga: När min klass springer ut, kommer de andra klasserna stå där och heja på som publik och vi när dem springer ut?
Svar: Nej. Efter att klasserna har sprungit ut ska eleverna avlägsna sig från skolans område så snabbt som möjligt för att ge plats åt nästa klass. Folksamlingar får inte heller förekomma vid utspringet så tänk på att hålla social distans för att minska smittspridningen. Däremot kan alla som vill följa utspringet via förbundets livesändningar. 

Fråga: Varför flyttas inte studentexamen till augusti istället?
Svar: Ingen vet hur smittspridningen utvecklas och vi vet inte hur smittläget är i augusti. Vi bedömer att det är allt för osäkert att ha studentexamen i augusti. Skolorna avslutas i juni och ska sedan rapportera in betyg till högskola/universitet och vi vet inte hur många av våra elever som är kvar i Kalmar i augusti.  

Fråga: Kommer alla klasser samlas tillsammans för en traditionell mösspåtagning?
Svar: Nej. Ett begränsat antal av elever bjuds in samtidigt enligt ett schema som varje skola skickar ut i god tid innan examensdagen. Exakt hur mösspåtagningen går till ansvarar din skola för. 

Fråga: Ska vi hålla 2 meters avstånd till alla i vår egen klass med?
Svar: Ja. Social distansering inomhus och utomhus gäller bland såväl elever som personal. Vi har alla ett eget ansvar att hjälpa till att stoppa smittspridningen. 

Fråga: Kommer utspringen vara på olika tider för olika klasser? 
Svar: Ja. Klasserna kommer att springa ut vid olika tider fördelat över dagen enligt ett schema som varje skola tar fram.

Fråga: Vad säger ni om studenterna ändå samlas för eget firande?
Svar:
Vi rekommenderar att våra studenter att respekterar Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Även om du inte är rädd om den egna hälsan så har du ett ansvar gentemot andra personer i samhället.

2020-04-02
Fråga: Kommer läsårstiderna att förlängas i Kalmarsunds gymnasieförbund?
Svar: Gymnasieförbundet har i dagsläget inte fattat något beslut om att förlänga läsåret. Det är gymnasieförbundets direktion som tar beslut utifrån nationella rekommendationer om förlängning av läsår.

Fråga: Vad händer med "studentbalen"?
Svar: Studentbalen organiseras och arrangeras av elevkårernas balsektioner. Vi hänvisar frågor om studentbalen till skolans elevkår. Utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer just nu kring offentliga och privata tillställningar över 50 pers samt de regler som finns för restauranger och social samvaro så ser vi inte att det kommer vara möjligt att genomföra studentbaler.

Fråga: När kommer skolan öppna helt igen?
Svar: I dagsläget kan vi tyvärr inte ge besked om när skolorna kan öppna helt igen. All undervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen rekommenderas fortfarande att genomföras via distans och fjärr. Vi vet inte hur coronapandemin kommer att utveckla sig, vilket gör det svårt att planera saker flera veckor i förväg. Regeringen har från och med den 3 april ändrat i sin förordning så att det är tillåta att genomföra undervisning i skolan för ett mindre antal elevgrupper om smittläget tillåter. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att prioritera elever i åk 3 och elever på yrkesvux så att dessa elever kan ta sin examen men individuella avvägningar och rektors beslut gäller.

upp

Skolluncher

 2020-06-11
Fråga: Gäller elevluncherna under sommarlovet?
Svar: Nej. Elevluncherbjudandet avslutas i samband med att skolan tar sommarlov. Det vill säga erbjudandet gäller endast till och med fredag den 12 juni. Därefter kommer inte konceptet fria elevluncher finnas mer.

2020-04-08
Fråga: Kommer vi kunna hämta elevluncher på påsklovet också?
Svar: Nej, det kommer inte vara möjligt att hämta elevluncher på restaurangerna under påsklovet. Elevluncher erbjuds enbart det dagar som skolan har ordinarie verksamhet igång.

2020-03-27
Fråga: Hur fungerar "gratisluncherna" (upp till 75 kr) för gymnasieelever som Kalmar kommun erbjuder?
Svar: Kalmar kommun har beslutat att de ska erbjuda alla gymnasieungdomar som är inskrivna på gymnasieskolor i Kalmar att få äta subventionerad lunch på restauranger/pizzerior i Kalmar kommun och som Kalmar kommun betalar. Beslutet gäller även för friskolornas gymnasieungdomar i Kalmar kommun.

Erbjudandet gäller "Take-away" luncher för 75 kr på de restauranger/pizzerior runtom i hela Kalmar kommun som anmält till Kalmar kommun att de vill delta och som finns på listan över "Elevrestauranger". Om lunchen kostar mer än 75 kr får gymnasieelever själva betala mellanskillnaden. Subventionen är 75 kronor per elev och dag.

På www.kalmar.se eller https://www.facebook.com/kalmarkommunnaringsliv/ kan ni se vilka restauranger som har anslutit sig till erbjudandet och från och med måndag 23 mars startar subventionerade luncher. Kalmar kommun har också en bra sida med frågor och svar angående elevluncherna.

Gymnasieelever behöver ha med sig sin skollegitimation för att kunna legitimera sig och detta skrivs upp av restaurangen, som sedan fakturerar kommunen. Gymnasieelever behöver ha med sig sin skollegitimation. Har du ingen skollegitimation kan skolan ge dig ett intyg som du får visa upp tillsammans med ditt vanliga ID. Går du på en friskola så får du visa ditt vanliga ID tillsammans med giltig profil från skolsystemet

Fråga: Jag är inte folkbokförd i Kalmar kommun men är elev på en av skolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund. Gäller luncherbjudandet för mig?
Svar: Ja. Lunchen gäller för dig som är inskriven på gymnasieskolor i Kalmar kommun. Detta beslut har tagits av Kalmar kommun och gäller enbart på restauranger/pizzerior i Kalmar kommun. Frågor hänvisas till Kalmar kommuns näringslivsenhet.

2020-04-09
Fråga: Finns det några andra kommuner som erbjuder subventionerade luncher till gymnasieelever?
Svar: Mörbylånga kommun erbjuder subventionerade luncher på restauranger i kommunen. Läs mer om anslutna restauranger på Mörbylånga kommun. Borgholms kommun erbjuder luncher på skolrestauranger i kommunen. Mer information finns på Borgholms kommuns hemsida. Du som är gymnasieelev och bor i Torsås kommun kan beställa lunchlåda för avhämtning i skolköken i Torsås, Söderåkra, Bergkvara och Gullabo under vecka 17 och 18. Lunchlådan hämtas mellan kl 11:30 och 12:30. Du anmäler dig via detta formulär: Anmälan till gymnasiemat. Anmäl dig senast dagen innan du vill hämta mat.

Fråga: Jag hinner inte åka in och hämta gratis lunch hur ska jag göra?
Svar: Du ska alltid prioritera din undervisning och istället försöka lösa lunch på annat sätt.

Fråga: Hur ska vi lösa lunchen nu när eleverna på gymnasiet har distansundervisning?
Svar: Gymnasieförbundet har inte möjlighet eller skyldighet att förse eleverna med lunch nu när undervisningen har gått över till distans.

upp

Skolan öppnar

2020-06-12
Fråga: När öppnar skolorna?
Svar: Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att det är tillåtet att öppna gymnasieskolorna och gå tillbaka till ordinarie undervisning från och med 15 juni. Det innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund kan bedriva undervisning i skolan från och med 16 juni. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. 

2020-06-12
Fråga: Hur blir det med skolstarten i höst?
Svar: Gymnasieförbundet kommer att bedriva ordinarie undervisning i skolornas lokaler för gymnasieskolan och planerar skolstart v.34. Med reservation för att riktlinjerna kan komma att ändras beroende på smittspridningsläget och nationella rekommendationer.

2020-04-05
Fråga: Varför öppnar ni skolan för ett mindre antal elevgrupper?
Svar: All undervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen rekommenderas fortfarande att genomföras via distans och fjärr. På fredagen den 3 april meddelade regeringen att de ändrar i sin förordning om distansundervisning och fjärrundervisning i gymnasieskolan. Ändringen innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund från och med tisdag 7 april kan öppna skolans lokaler för ett mindre antal elevgrupper om smittläget tillåter det. Anledningen till ändringen är att coronakrisen troligtvis kommer att pågå en längre tid och kanske hela vårterminen ut, vilket innebär att elever i gymnasieskolan och yrkesvux riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och det kommer att påverka elevers möjligheter till vidare studier eller arbete.

Fråga: Vilka elever får komma in till skolan och ha undervisning?
Svar: Vi kommer att prioritera elever i årskurs tre och elever inom yrkesvux så att dessa kan ta sin examen men individuella avvägningar och rektors beslut gäller. Det kan t.ex. innebära att elever på vissa yrkesprogram får möjlighet att komma in till skolan och slutföra praktiska moment som krävs för att de ska kunna ta sin examen och sedan gå ut i arbete. Det kan även gälla mindre grupper för att kunna säkerställa examinationer, laborationer eller moment inom den gestaltande pedagogiken. Beslutet gäller också för vissa elever som har särskilda stödbehov och att de ska kunna få det på sin skola – individuellt eller i mindre grupper – så att de ges förutsättningar att klara kunskapskraven.

Fråga: Hur vet jag om jag ska komma in och ha undervisning?
Svar: Enbart elever som kontaktas av sin skola ska ha undervisning på skolan. Skolledningarna kommer inom kort att meddela vilka av er elever som är aktuella.

Fråga: Med tanke på smittspridningen är det ok att ta in elever för undervisning i skolan?
Svar: Undervisning på skolan genomförs endast om smittläget tillåter det. Innan elevgrupper tas in till skolan för undervisning så genomförs en dokumenterad riskbedömning som säkerhetsställer att vi inte utsätter våra elever och personal för ökad smittspridning. Kalmarsunds gymnasieförbund följer de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, regeringen och smittskyddsläkaren i Kalmar län.

upp

Elevhälsan

2020-04-02
Fråga: Hur kommer jag i kontakt med elevhälsan?
Svar: Elevhälsan arbetar som vanligt, men på distans. Om du som elev eller vårdnadshavare vill ha kontakt med någon av oss i elevhälsan hittar du kontaktinformation till skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och speciallärare via fliken "Kontakt" på skolans hemsida. Om du tar kontakt med elevhälsan via mail eller sms, tänk på att skriva kortfattat på grund av sekretess så ringer de tillbaka till dig.

Fråga: Vart vänder jag mig om jag behöver mer hjälp med mina studier?
Svar: I första hand vänder du dig till din lärare som kan hjälpa dig med extra anpassningar. Om du behöver mer hjälp eller ytterligare stöd så har varje skola specialpedagoger och speciallärare som din lärare kan hjälpa dig att komma i kontakt med.

upp

 

Skollegitimation

Fråga: Jag hittar inte min skollegitimation. Kan gymnasieförbundet göra en ny skollegitimation åt mig?
Svar: Nej. Skolorna är stängda och under rådande omständigheter finns ingen möjlighet att producera och distribuera nya skollegitimationer. 

upp

Skolan och mitt skåp

2020-03-23
Fråga: Hur ska jag göra om jag glömt något i mitt skåp och skolan är stängd?

Svar: Om du av någon anledning behöver hämta något i ditt skåp så kontaktar du din lots/mentor. För att detta ska fungera i praktiken måste du i dialog med lots/mentor komma överens om tid för möte så att lotsen/mentorn kan möta upp och öppna. Observera att detta kommer läggas på en tid så att undervisningen inte påverkas.

upp

Busskort 

Fråga: Hur blir det med mitt busskort? Kommer det fortfarande att gälla?
Svar: Busskorten gäller för vårterminen, dvs ingen förändring.

upp

Prov och nationella prov

2020-03-23
Fråga: Hur gör vi som har nationella prov inom kort? Kommer vi få göra dem i skolan? 
Svar: Skolverket har beslutat att ställa in resterande nationella prov under vårterminen 2020. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs även för komvux (sfi och gymnasial nivå). Mer information om beslutet finns på Skolverkets hemsida

Fråga: Hur gör vi som har prov den här veckan?
Svar: Ta kontakt med din lärare.

upp

Om undervisningen

2020-03-18
Fråga: Hur ska vi få vår undervisning nu när skolan är stängd?
Svar:
Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att gå över till distans- och fjärrundervisning för elever i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen. Mer detaljerad information om hur det genomförs får elever av sin lärare, mentor eller rektor.

Fråga: Gäller beslutet om distansundervisning även för gymnasiesärskolan?
Svar: Nej. Gymnasiesärskolan har undervisning som vanligt i skolans lokaler och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social samvaro. Elever som är sjuka ska stanna hemma vid förkylningssymptom. Elever med APL fortsätter som vanligt om arbetsplatserna tar emot. Tillhör eleven en riskgrupp så ta individuell kontakt med rektor för gymnasiesärskolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor.

Fråga: Gäller stängningen även för mig som går på komvux?
Svar:
Ja det gäller all vuxenutbildning, komvux, lärvux och yrkesutbildningar.

Fråga: Hur kommer vi som går yrkesprogram att få utbildning? Vi kan ju inte ha praktiska moment på distans?
Svar: Flera moment går inte att genomföra på distans. Under en begränsad tid går det att lösa de frågor och utmaningar som uppstår. Hamnar vi dock i ett beslut att skolans lokaler stängs för grupp- och klassundervisning under lång tid kommer troligtvis läsåret att påverkas. Här får vi helt enkelt avvakta och se hur det utvecklar sig. Gymnasieförbundets gemensamma utgångspunkt är dock att göra vårt yttersta för att upprätthålla en så hög kvalitet vi ser som möjligt.

Fråga: Ska vi ha fortsatt APL fast skolverksamheten stänger ner?
Svar: Ja om arbetsplatsen tar emot. Skolverksamheten stänger inte ned. Undervisningen kommer fortsätta fast i en annan form än tidigare. Vi stänger endast våra lokaler för att minska takten på smittspridningen av coronaviruset. Undervisningen kommer från och med torsdag 19 mars att genomföras som distans- och fjärrundervisning.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen är att stänga ned skolor och bedriva distansundervisning. Det saknas för tillfället rekommendationer för att stänga ned arbetsplatser och i vårt geografiska läge har det inte kommit någon sådan information. Skulle det komma en annan information om att även stänga ned arbetsplatser i vår region så kommer vi att ta ett nytt beslut då.

upp

Allmän sammankomst

Fråga: Med anledning av Coronaviruset så har regeringen tagit beslut om att evenemang med över 50 personer ställs in/förbjuds. Vi är ca 1500 elever på vår skola anses inte detta som en allmän sammankomst?

Svar: Skolan räknas inte som en allmän sammankomst. För att räknas som en allmän sammankomst så krävs det att sammankomsten anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Trots att skolan inte räknas till allmän sammankomst så kan självklart smittspridningen bli densamma. Det viktigaste är att alla följer de rekommendationer som finns och som gymnasieförbundet har skickat ut till alla elever angående god hygien.

upp

Om jag blir sjuk

Fråga: Vad gör jag om jag är förkyld men inte hostar eller har problem med lungorna?
Svar: I dagsläget vill vi att både elever och personal som har förkylningssymptom stannar hemma för att minska smittspridningen. Du som elev sjukanmäler dig på vanligt sätt.

upp