GYF / Nyhetslista / Gymnasieförbundet öppnar skolorna för ett mindre antal elevgrupper

Gymnasieförbundet öppnar skolorna för ett mindre antal elevgrupper

Publicerad: 2020-04-05 13:06

Alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar rekommenderas fortfarande att bedriva distansundervisning och fjärrundervisning för att minska smittspridningen av coronaviruset. På fredagen den 3 april meddelade regeringen att de ändrar i sin förordning om distansundervisning och fjärrundervisning i gymnasieskolan.

Ändringen innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund från och med tisdag 7 april kan öppna skolans lokaler för ett mindre antal elevgrupper om smittläget tillåter det. Anledningen till ändringen är att coronakrisen troligtvis kommer att pågå en längre tid och kanske hela vårterminen ut, vilket innebär att elever i gymnasieskolan och yrkesvux riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och det kommer att påverka elevers möjligheter till vidare studier eller arbete.

OBS! Enbart elever som kontaktas av skolan ska åka till skolan. Skolledningarna kommer inom kort att meddela vilka av er elever som är aktuella. 

Vi kommer att prioritera elever i årskurs tre och elever inom yrkesvux så att dessa kan ta sin examen men individuella avvägningar och rektors beslut gäller. Det kan t.ex. innebära att elever på vissa yrkesprogram får möjlighet att komma in till skolan och slutföra praktiska moment som krävs för att de ska kunna ta sin examen och sedan gå ut i arbete. Det kan även gälla mindre grupper för att kunna säkerställa examinationer, laborationer eller moment inom den gestaltande pedagogiken. Beslutet gäller också för vissa elever som har särskilda stödbehov och att de ska kunna få det på sin skola – individuellt eller i mindre grupper – så att de ges förutsättningar att klara kunskapskraven. Innan en elevgrupp tas in så gör gymnasieförbundet alltid en dokumenterad riskbedömning som säkerhetsställer att vi inte utsätter våra elever och personal för ökad smittspridning.

Kalmarsunds gymnasieförbund vill betona att den största delen av undervisningen fortfarande kommer att bedrivas genom fjärrundervisning och distansundervisning för att minska smittspridningen av coronaviruset. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan. För elever i gymnasiesärskolan pågår undervisning som vanligt i skolans lokaler.