GYF / Nyhetslista / Med anledning av gymnasiefesterna

Med anledning av gymnasiefesterna

Publicerad: 2017-11-17 13:33

Som en del i gymnasieförbundets drogförebyggande arbete så har ett brev skickats ut till alla elever/vårdnadshavare med information om att många elever i våra gymnasieskolor deltar i stora fester som anordnas av ungdomar.

Vi vill uppmärksamma att många elever i våra gymnasieskolor deltar i stora fester som anordnas av ungdomar. Arrangemangen har ibland koppling till skolans elevkårer/sektioner men vi vill klargöra att Kalmarsunds gymnasieförbund inte är medarrangörer till dessa fester.

Festlokalerna hyrs på avskilda platser av ungdomar och vi känner till att en del ungdomar konsumerar alkohol i större mängder på dessa fester. Det har även påträffats narkotika av polisen, främst cannabis men även annan narkotika. Därför vill vi uppmuntra er vårdnadshavare till samtal med era tonåringar och elevkårer, samt med skola och polis, så att ungdomarna får den allra bästa miljön att vistas i även på sin fritid. Vi har ett gemensamt ansvar för att de ska känna sig trygga under sina ungdomsår.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner till följande:

 • Ungdomar som fyllt 18 år kan serveras alkohol på krog och restaurang eftersom sammanhanget i sig är begränsande utifrån mängd och kostnad.
 • Alkoholdrycker får inte säljas, överlåtas eller lånas ut till en person under 20 år. Langning av alkohol är ett brott med fängelse i straffskalan. Den som köper ut alkohol till en minderårig bryter mot lagen som finns där för att skydda dem.
 • En del av den alkohol som konsumeras är så kallad smuggel-sprit. Det är vanligt förekommande att starkspriten dricks rent. Berusningen slår då till snabbt.
 • Att "tratta" alkohol har blivit en vanligare företeelse. Det innebär att en större mängd alkohol intas snabbt genom en tratt och slang. Detta är förenat med livsfara.
 • Det händer att kraftigt alkoholpåverkade tonåringar glöms bort av sina påverkade kompisar och blir lämnade utan tillsyn.
 • Eftersom ungdomarnas fester är så kallade slutna tillställningar finns inga ordningsvakter i den mening vi ser vid uteställen inne i en stad. De personer som används som "vakter" vid ungdomarnas fester är ibland i gymnasieålder 18-19 år.
 • Den som hyr festlokalen står som ekonomiskt ansvarig för eventuell materiell skada. 

Som vårdnadshavare rekommenderar vi att ni gör följande:

 • Prata om riskerna med alkohol och droger, våga sätta gränser och ha koll på vad ditt barn tar med sig till festerna.
 • Köp absolut inte ut alkohol till ditt eller andras barn. Prata även med äldre syskon och kamrater.
 • Prata med andra vårdnadshavare i samma situation för att kunna delge varandra information.
 • Om ditt barn deltar i festen, var tillgänglig och nåbar under kvällen och var beredd på att åka och hämta.
 • Öka din kunskap inför samtalen med din tonåring via länkar som "8 myter om cannabis", Drugsmart, Tonårsparlören, Tänk om och 1177.

Med vänlig hälsning

Dzenita Abaza (S)
Ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund
Joachim Håkansson
Förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund
   
 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND I SAMARBETE MED: 
Olof Emilsson
ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Kalmar
Nikolaos Kalcidis
Kommunpolis i Kalmar
   

 

Brev till vårdnadshavare för gymnasieelever