GYF / Nyhetslista / HT och EK

Ingen start av HT & EK på Jenny Nyströmskolan till hösten 2021

Publicerad: 2021-05-06 11:38 hotell- och turism och ekonomiprogrammet startar inte upp

Förbundsdirektören gav under hösten 2019 verksamhetsområdeschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till utökat programutbud för skolan med start läsåret 2021/2022.

Resultatet av utredningen blev att förbundskansliet föreslog en omfördelning av utbildningsplatser inom ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan till såväl Jenny Nyströmskolan som Stagneliusskolan, med start ht 2022. Förslaget innebar ingen total utökning av utbildningsplatser utan en omfördelning av nuvarande platser. I den preliminära organisationen för ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan beslutades att organisera för 32 elevplatser inom programmet.

Tyvärr konstateras i den preliminära antagningen inför läsåret 2021/2022 att antalet behöriga förstahandssökande var 15 stycken vilket resulterade i förslaget att inte starta upp programmet på Jenny Nyströmskolan inför kommande läsår.

Hotell- och turismprogrammet har i takt med minskat elevantal genomfört en rad kostymanpassningar. Inför läsåret 2020/2021 beslutade direktionen om ett s.k. nollintag då antalet sökande elever var alldeles för få. Inför läsåret 2021/2022 är det endast fyra behöriga förstahandssökande och förbundskansliets förslag är att ingen antagning sker i år heller. Ambitionen är emellertid fortsatt att marknadsföra programmet inför läsåret 2022/2023 med förhoppningen att kunna starta till ht 2022.