GYF / Nyhetslista / Information avseende coronaviruset

Information avseende Coronaviruset

Publicerad: 2020-03-11 13:30 Tvätta händerna

Med anledning av coronaviruset spridning i världen och med Folkhälsomyndighetens höjda risknivå så arbetar Kalmarsunds gymnasieförbund och våra skolor förebyggande med att minska risken för smittspridning.

Uppdatering 2021-03-16:
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att det är tillåtet att öppna gymnasieskolorna och gå tillbaka till ordinarie undervisning från och med 15 juni. Det innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att bedriva undervisning i skolan under höstterminen. Utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Enbart elever som är friska ska gå till skolan. Elever som uppvisar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma. Eleverna ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till skolan.

Personal som visar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma.

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Personal som har varit i riskområden för coronavirus ska kontakta arbetsgivaren innan de kommer till arbetsplatsen.

Elever och personal som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Beslut om förhållningsregler tas av vården eller smittspårningsenheten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar några undantag och bland annat att gymnasiesärskolans elever ska fortsätta gå till skolan. 

Kalmarsunds gymnasieförbund och våra skolor följer noggrant utvecklingen och kunskapsläget kring Coronaviruset.

Mer och utförlig information finns att läsa på Folkhälsomyndigheten som ansvarar för information kring smittspridning. På deras hemsida http://www.folkhalsomyndigheten.se finns en mycket bra FAQ för dig som har frågor om viruset.

Skolverket har en sida med information kring vad som gäller enligt skollagen och andra skolförfattningar. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor

Tänk på att du:

  • tvättar händerna ofta.
  • hostar och nyser i armvecket.
  • håll avstånd ca. 1,5 m mellan varandra.
  • stannar hemma om du är sjuk. Det är extra viktigt just nu.
  • som har varit på resa i ett område med pågående smittspridning under det senaste 14 dagarna och får luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning och som elev ska du meddela din lärare. Personal ska kontakta arbetsgivaren.

Om du behöver ytterligare information kontakta skolsköterskorna på våra skolor.

Med vänlig hälsning,
Kalmarsunds gymnasieförbund
Cecilia Wernersson, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef
Mats-Peter Krantz, Förbundsdirektör