GYF / Nyhetslista / Information avseende coronaviruset / Åtgärder skolrestaurangerna

Så här förebygger vi smittspridning i skolrestaurangerna

En elev tar mat från skolrestaurangens salladsbuffé

Gymnasieförbundet har infört flertalet åtgärder för att förebygga smittspridning inom restaurang- och caféverksamheten. Här kan du läsa om de åtgärder som vidtagits.

Restaurang- och caféverksamheten i Kalmarsunds gymnasieförbund:

 • Erbjuder gymnasieskolorna möjlighet till utökad schemaläggning av lunch mellan kl. 10:30-13:45.
 • Har markeringar i golv och uppsatta lappar som påminnelse om att hålla avstånd.
 • Byter ut serveringsbesticken var 20:de minut.
 • Ser till att det finns ökad tillgång till handsprit vid in- och utgångarna i restaurangerna. 
 • Erbjuder skolorna möjligheten att använda sig av utflyktspaket i högre utsträckning.
 • Besticken vända med skaften uppåt. Detta för att inte gästen ska ta i bestickytan som ska vara i munnen.
 • Erbjuder personal i restaurangen visir och munskydd i serveringslinjerna.
 • Plexiglasskivor i serveringslinjerna.
 • För att ytterligare minska risken för trängsel har vi plockat bort sittplatser i
  skolrestaurangerna för att glesa ut och minska risken för trängsel när eleverna äter. 

Specifika åtgärder för Lars Kaggskolans skolrestaurang

 • Minskad mängd stolar.
 • Ytterligare en serveringslokal i sal E101.
 • Portionsförpackar mat till bygg, fordon och automation. 

Specifika åtgärder för Stagneliusskolans skolrestaurang

 • Minskad mängd stolar i lokalen.
 • Nyttjar personalrestaurangen till elever och personal.
 • Utlokalisering av 100 elever till lokal näringsidkare.
 • Vissa elever från Stagneliusskolan äter på Jenny Nyströmskolan.
 • Entrévärd vid ingången till Stagneliusskolans restaurang.
 • Uppsatt tält vid ingången till Stagneliusskolans restaurang som skydd för väder och vind.

Specifika åtgärder för Jenny Nyströmskolans skolrestaurang

 • Tidigarelägger gymnasiesärskolans lunchtid.
 • Frukt till gymnasiesärskoleelever som mellanmål.
 • Entrévärd för att minimera köbildning.

Som elev ska du tänka på: 

 • att följa ditt lunchschema och gå på lunch i skolrestaurangen på angiven tid.
 • respektera varandra och tänka på att hålla avstånd.
 • använda handsprit vid in- och utgången till restaurangen.
 • att inte flytta bord och stolar, utan låta allt stå enligt den möblering som är.  

Tack för att du hjälper oss att minska smittspridningen. Vi hoppas att du ska trivas hos oss och uppskatta den mat vi serverar.

Välkommen!