Elever i riskgrupp kan få fjärrundervisning

Publicerad: 2020-11-04 10:36 Elever i riskgrupp kan få fjärrundervisning

Med anledning av coronavirusets spridning så kan elever som befinner sig i riskgrupp få möjlighet att gå över till fjärrundervisning om inte undervisningen kan anpassas på annat sätt. Beslut om fjärrundervisning för en elev tas alltid av rektor.

Om en elev befinner sig i riskgrupp och önskar gå över till fjärrundervisning, så ska eleven kontakta sin rektor som därefter fattar beslut i frågan.