GYF / Nyhetslista / Information avseende coronaviruset / Fjärrundervisning och viss närundervisning

Fjärrundervisning och viss närundervisning

Publicerad: 2021-01-22 15:09 elev studerar vid sin dator

På rekommendation från Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlängs beslutet om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund med en justering. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Det är fortfarande en hög smittspridning i länet, vilket verksamheten måste ta hänsyn till vid planering av, och återgång till närundervisning. Karlmarsunds gymnasieförbund har därför arbetat fram ett scenario där verksamheten successivt anpassar sig utifrån rådande smittspridning och rekommendation från smittskyddsenheten i Kalmar län.

Under stora delar av vecka fyra fortsätter Kalmarsunds gymnasieförbund med distansundervisning, detta för att på bästa sätt förbereda och planera för en successiv återgång till närundervisning. Fokus i första skedet kommer vara att prioritera vissa grupper med riktvärdet att 25 % av eleverna på respektive skola erbjuds närundervisning.

Utifrån rådande smittspridning, och i samråd med smittskyddsenheten och verksamheten, är planeringen en succesiv återgång till närundervisning. Skolorna har olika förutsättningar när det gäller lokaler och programstrukturer. Det kan därför förekomma variationer utifrån hur och när skolorna återgår till närundervisning. 

Mer detaljerad information får eleverna från sin skola.

Besök gärna skolornas hemsidor:

Det går inte att förutse när i tiden en ökning av antalet elever i närundervisning kommer att ske. Kontinuerliga bedömningar samt risk- och konsekvensanalyser behöver ligga tillgrund för beslut. Det är av största vikt att det inte uppstår trängsel i korridorer, matsalar och klassrum.

De här är undantagna från fjärr- och distansundervisning: 

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogram inkl. språkintrodukion
  • elever som är i övrigt sårbara vid fjärr- eller distansundervsning
  • elever på gymnasiesärskolan
  • elever på AST-enheten

Lunchlåda/lunchbidrag

Det tidigare beslutet om lunchbidraget gällde fram till 2021-01-24. Från och med 25 januari erbjuds gymnasieelever som har fjärr- eller distansundervisning att hämta ut lunchlådor om du är boende i Kalmar, Mörbylånga, Torsås, Mönsterås, Nybro och Emmaboda kommun. Om så inte är fallet kommer gymnasieelever att kunna söka lunchbidrag enligt vissa förutsättningar.