GYF / Nyhetslista / Information till elever i gymnasiesärskolan

Information till elever i gymnasiesärskolan

Publicerad: 2020-03-18 09:57

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor.

Gymnasiesärskolan har från och med torsdag 19 mars undervisning och fritidsverksamhet som vanligt i skolans lokaler och Kalmarsunds gymnasieförbund följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för social samvaro.

Kalmarsunds gymnasieförbund och Gymnasiesärskolan arbetar förebyggande med att minska smittspridning genom att fortsätta arbetet med god hygien.

Elever som är friska ska gå till skolan. Elever som uppvisar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma. Eleverna ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till skolan.

Elever med APL fortsätter som vanligt om arbetsplatserna tar emot.

Tillhör eleven en riskgrupp så ta individuell kontakt med rektor för gymnasiesärskolan.