GYF / Nyhetslista / Information till elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Information till elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen om distans- och fjärrundervisning

Publicerad: 2020-03-17 16:05

Sedan den 19 mars 2020 har skolornas lokaler varit stängda tills vidare och gymnasieförbundet har istället gått över till undervisning via distans och fjärr för att minska takten på smittspridningen av coronaviruset. Undervisningen ska inte upphöra utan fortsätter i annan form.

Här finns en FAQ om distansundervisning

På fredagen den 3 april meddelade regeringen att de ändrar i sin förordning om distansundervisning och fjärrundervisning i gymnasieskolan. Ändringen innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund från och med tisdag 7 april kan öppna skolans lokaler för ett mindre antal elevgrupper om smittläget tillåter det. Anledningen till ändringen är att coronakrisen troligtvis kommer att pågå en längre tid och kanske hela vårterminen ut, vilket innebär att elever i gymnasieskolan och yrkesvux riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och det kommer att påverka elevers möjligheter till vidare studier eller arbete.

All undervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen rekommenderas fortfarande att genomföras via distans och fjärr. Under undervisning på distans ska eleven studera enligt elevens ordinarie schema. Elevens lärare och övrig personal nås digitalt.

Gymnasieförbundet uppdaterar regelbundet informationen på gymnasieförbundets och skolornas hemsidor kring den aktuella situationen. Viktig information kring elevers skolsituation skickas ut via e-post så det är mycket viktigt att alla elever läser sin e-post varje dag.

  • Distansbaserad undervisning kräver att elever följer sitt ordinarie schema.
  • Om en elev blir sjuk ska sjukanmälan ske om vanligt via Dexter.
  • Om en elev har APL under perioden så ska elever fortsätta sin APL tills vidare. Har ni några frågor kring en elevs APL så kontakta elevens mentor/lärare.

Vid övriga frågor kontakta eleven sin mentor.

IT-support, tekniska frågor
Vid garanti-, försäkrings- eller stöldärende kontakta expeditionen på den skola som eleven går. Där personal finns behjälplig. Där finns lånedator för utbyte mot befintlig dator och skadehändelse. Vid övriga IT-relaterade ärenden välkommen att maila ärende till This is an email address 
För information se också www.ksgyf.se.