GYF / Nyhetslista / Skolstart hösten 2020

Skolstart hösten 2020

Publicerad: 2020-08-19 15:36 Elever sitter med sina datorer och studerar

Efter en vår som präglats av fjärrundervisning och distansundervisning så lyfte Folkhälsomyndigheten rekommendationerna i början på juni och sa att gymnasieskolorna fick öppna sina skolor för närundervisning igen från och med 16 juni. Vid höstens skolstart är utgångspunkten att alla gymnasieförbundets gymnasieelever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler.

Kalmarsunds gymnasieförbund följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer utifrån lokala förutsättningar. Det kan t.ex. handla om att öka avståndet mellan sittplatser i klassrum och matsalar, undvika stora samlingar av elever och informera alla elever om smittspridningen och hur de kan minska smittspridningen i skolan, samt ha extra städning i alla lokaler och öka tillgången av handsprit. 

Fortsatt fjärr- och distansundervisning

Det finns en tillfällig förordning som ger Kalmarsunds gymnasieförbund möjlighet att besluta om fjärr- och distansundervisning vid särskilda tillfällen. De tillfällen då gymnasieförbundet kan göra undantag från närundervisningen ska ske om:

  • elever eller lärare tillhör riskgrupp
  • elever eller lärare har symptom
  • det är trängsel i kollektivtrafiken

Kalmarsunds gymnasieförbund har dock ingen skyldighet att erbjuda distansundervisning eller besluta om några andra undantagsåtgärder men kan däremot beslut om och hur dessa möjligheter ska användas. 

Komvux
Elever inom komvux kan i vissa fall fortfarande behöva ha fjärr- och distansundervisning för att minska smittspridningen. Vuxenelever ombeds kontakta sin skola och lärare för att få mer information om hur undervisningen kommer genomföras på den kurs/utbildning som eleven studerar på. 

Exempel på tänkbara åtgärder beroende på skolledningens bedömning av lämplighet:

  • Utvecklingssamtal och föräldramöten kan hållas digitalt
  • Aktivitetsdagar kan används till undervisning om behov finns
  • APL-uppföljning kan ske digitalt utifrån lärares bedömning
  • Inköp av webbkameror för att eleverna ska kunna följa lektioner hemifrån om behov uppstår. 

Övriga frågor besvaras lokalt på våra skolor eftersom det finns lokala skillnader beroende på individuella förutsättningar. Se länkar till höger. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har vidtagit en rad åtgärder inom restaurang- och caféverksamheten för att minska smittspridningen av coronaviruset. Mer detaljerad information kan du hitta här

Skolornas åtgärder vid skolstart