GYF / Om oss / Jobba hos oss / Lediga jobb

Specialpedagog

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 620 medarbetare fördelat över våra fem skolor.


Stagneliusskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbud och har ca 1100 elever och ca 120 anställda. Vi har utbildningar inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och handel. Vi har också en enhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat.

På Stagneliusskolan arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att varje elev ska erbjudas de bästa möjligheterna att nå sina studiemål. Vi är en skola med höga förväntningar, både på eleverna och på oss själva. Vill du vara med och påverka och göra skillnad i en positiv och möjlighetsbaserad organisation, så är Stagneliusskolan en arbetsplats för dig.


Anställning

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Löneform:
  • Tillträde: 13 augusti 2019 eller enligt överenskommelse
  • Antal platser: 1

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet på Kalmarsunds gymnasieförbund med placering på Stagneliusskolan. Tjänstens huvuddelar är handledning, utredning samt att fungera som stödfunktion till lärare, arbetslag och rektor. Du kommer arbeta i ett elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsans uppdrag är framförallt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I teamet arbetar vi för att eleverna ska utvecklas, lära och nå så långt som det är möjligt enligt utbildningens mål.

Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att bestå av:
- att tillsammans med övrig personal öka elevernas måluppfyllelse
- tillsammans med övriga speciallärare, specialpedagoger och lärare arbeta med elever i behov av särskilt stöd
- att utveckla kvalitetssäkrande uppföljningsrutiner för insatta specialpedagogiska insatser och implementera dessa i verksamheten
- tillsammans med lärarna hitta lösningar i elevernas befintliga undervisningsgrupper men också vid behov undervisa i mindre grupper eller individuellt
- att utföra pedagogiska kartläggningar samt upprätta åtgärdsprogram
- att genomföra utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
- att med grund i aktuell forskning och beprövad erfarenhet bidra till skolutveckling

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig lärare för gymnasiet. Önskvärt är att du har din behörighet i antingen svenska, engelska eller matematik. Du ska också ha en vidareutbildning som specialpedagog. Det är av stor vikt att du har hög IKT-kompetens samt mycket goda kunskaper i svenska gällande tal och skrift. Som pedagog arbetar du inkluderande och lösningsfokuserat. Du trivs med att arbeta nära dina kollegor och tillsammans med dem bidra till skolutveckling och ökad måluppfyllelse.
Vi utgår från att du:
- har förmåga att inspirera andra, utveckla undervisningen i samtal med lärare och att du förståelse vad det innebär att arbeta i en målstyrd verksamhet
- visar fördjupad kunskap om elevers lärande och fördjupad kunskap om elevers svårigheter i nämnda ämnen
- visar förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- har förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- har förmåga att stödja elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer
- du bör vara en person som ser möjligheter där andra ser svårigheter
- du har en positiv människosyn kombinerat med en genuin förståelse och respekt för olika individer är grundläggande

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-01

Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster.

Sök jobbet här >>