GYF / Om oss / Jobba hos oss / Lediga jobb

Socialpedagog

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.

Kalmarsunds gymnasieförbund söker nu en socialpedagog som tillsammans med andra medarbetare i organisationen ska bidra i det förebyggande arbetet för att stärka elevernas välmående och hälsa. Då tjänsten är nyinrättad inom organisationen kommer arbetet i början att handla om att bygga relationer med skolorna samt hitta former för tjänsten.
Socialpedagogen har även ett övergripande ansvar som ANDTS-coach. I uppdraget ingår att på olika sätt stötta skolledning och lärare i arbetet med att realisera och strategiskt arbeta med den framtagna ANDTS-policyn.

Funktionen har även möjlighet att etablera och verka för ett starkt samarbete med polis och socialförvaltning. Genom välfungerande samarbete mellan Kalmarsunds gymnasieförbund, polis och socialförvaltning är förhoppningen att minska användning och försäljning av droger men även minska andra eventuella problematiker.
Funktionen socialpedagog/ANDTS-coach bidrar även till att förbundet lättare får en helhetsbild över de områden som förbundet och skolorna behöver arbeta mer aktivt med. Genom att funktionen/socialpedagogen aktivt arbetar i skolmiljöer utanför lektionstid, dvs när eleverna har raster och/eller håltimmar är förhoppningen att genom relationsskapande kunna ringa in elever som av olika anledningar hamnat snett. Det kan även handla om att fungera som en stöttande länk och vuxen när det gäller frågor som rör ANDTS eller andra frågor gällande elevernas mående. Funktionen kommer även vara en viktig länk mellan skolornas EHT-team och eleverna.

Anställning

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Löneform:
  • Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse.
  • Antal platser: 1

Arbetsuppgifter

• Arbeta främjande och förebyggande med elever på skolenheten och skapa förtroendefulla relationer.

• Främjande arbete mot droger, tobak och alkohol för att skapa trygghet och säkerhet på enheten. Skapar tillsammans med andra professioner aktiviteter utifrån de specifika behoven på enheten.

• ANDTS-coach. Stötta personal i arbetet med att realisera och arbeta aktivt med ANDTS frågor.

• Är lättillgänglig för elever och personal.

• Fältarbete på skolorna. Tillbringa tid där eleverna vistas under skoltid på raster och håltimmar, exempelvis i korridorer, matsal och café.

• Bidra till arbetet med likabehandling och värdegrund på enheten.

• Hjälpa och vägleda elever i konflikthantering. Medla mellan elever och hjälpa dem att hitta verktyg för att hantera konflikter som uppstår.

• Delaktig i det förebyggande arbetet i elevhälsoteamet på enheten.

• Arbeta tillsammans med elevhälsans personal med elevernas mående för att främja hälsa.

• Fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap och vid behov vara en brobyggare till elevhälsopersonal i individuella elevärenden för att lämna över ärenden som är av mer åtgärdande karaktär.

• Samverka med externa instanser så som polis och socialtjänst vid behov.

Kvalifikationer

Socialpedagog eller annan utbildning som bedöms relevant för uppdraget.
Du har erfarenhet av att ha arbetat som socialpedagog eller haft liknande uppdrag. Tidigare arbete inom skolan är meriterande.

I din roll är/har du:
• Initiativtagande. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
• Relationsskapande. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
• Kulturellt medveten. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.
• God samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-30

Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag! Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas. Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster.

Sök jobbet här >>