GYF / Gymnasieförbundet / Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Varje kommun i Sverige har ett informationsansvar enligt Skollagen
(SFS 2010:800, kap 29, § 9) som innebär att en hemkommun ska
löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som
fullgjort sin skolplikt (åk 9), inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt
ej fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte för att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder.

Tillhör du dem som har fått brev?

Om du är mellan 16 och 20 år och inte går på gymnasiet har du  fått ett brev från motivationskonsulenten. I brevet uppmanas du att svara och det kan du göra genom att ringa, sms:a, maila eller fylla i det formulär som du kommer till om du klickar här.

Om du tar kontakt med KAA så erbjuds du även kontakt med vår motivationscoach, som du kan läsa mer om via den här länken: Din Motivationscoach

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss inom KAA så hittar du kontaktuppgifter längst upp till höger på denna sida.

Om Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA)

Kalmarsunds gymnasieförbund administrerar aktivitetssansvaret i sina medlemskommuner - Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommun.

Det kommunala aktivitetssansvaret, KAA har alltså till uppgift att kartlägga sysselsättningen hos alla ungdomar mellan 16-20 år i medlemskommunerna som inte är inskrivna vid ett gymnasium eller inte fått ett slutbetyg från ett gymnasieprogram. KAA-enheten får också meddelande från gymnasieskolorna då någon elev avbryter sina gymnasiestudier så att kontakt kan tas med eleven.

KAA-samordnaren/motivationskonsulenten skickar varje termin ut ett brev till alla ungdomar, 16-20 år, som inte finns registrerade i Kalmarsunds gymnasieförbunds elevregister med en uppmaning att höra av sig till motivationskonsulenten och berätta vilken sysselsättning hon/han har.