GYF / Om oss / Policys och planer / Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

Kalmarsunds gymnasieförbund vill vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare.
Medarbetare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för både sig själva och sina arbetskamrater.

Läs hela alkohol- och drogpolicyn här>>