GYF / Om oss / Policys och planer / Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö i Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund vill främja hälsa och säkerhet och förebygga arbetsskador. Genom att skapa ett öppet och jämställt arbetsklimat och en god organisatorisk och social arbetsmiljö bidrar förbundet till att alla kan känna delaktighet, engagemang, motivation, trivsel och trygghet i våra verksamheter.

Läs hela policyn här>>