GYF / Om oss / Policys och planer / Chefspolicy

Chefspolicy

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Uppdraget är att ansvara för och vara huvudman för gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Förbundet leds av en styrelse med politiker från de fyra medlemskommunerna. Förbundstyrelsen fastställer årligen vision, mål och prioriterade områden, vilka finns samlade i styrdokumentet "Budget och ekonomisk planering". Chefernas ansvar är att tillsammans med sin personal förverkliga uppställda mål.

Läs hela chefspolicyn här>>