GYF / Om oss / Policys och planer / Kostpolicy

Kostpolicy

Kostpolicyn ska vara ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på skollunchen. Kostenheten på Kalmarsunds Gymnasieförbund ska servera elever och personal en god, näringsriktig lunch i en trivsam miljö. Detta för att eleverna ska få goda förutsättningar att nå bra studieresultat och att uppställda mål infrias. Vi ska värna om vår matkultur samtidigt som vi påverkas av vår omgivning. Vi ska också främja lusten till måltiden.

Kostenheten ska sträva efter att följa Livsmedelsverkets "Bra mat i skolan"

Läs hela kostpolicyn här>>