GYF / Om oss / Policys och planer / Digital agenda

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-2021

Syftet med digital agenda är att uppnå Kalmarsunds gymnasieförbunds vision "Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor – berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier". I denna vision kommer digitaliseringen att spela en avgörande roll när det gäller studerandes kunskapsutveckling och medverkan i ett demokratiskt samhälle. Digital agenda syftar även till att uppfylla Kalmarsunds gymnasieförbunds kommunikativa löfte "Digital kompetens i framkant. Vi har en bred digital kompetens och strävar efter att ligga långt fram i utvecklingen. Vi kännetecknas av en innovativ undervisning där vi kombinerar IT med modern pedagogik".

Digital agenda ska:

• Bidra till att uppnå Kalmarsunds gymnasieförbunds vision och det kommunikativa löftet om digital kompetens i framkant.
• Skapa en tydlig och stark styrkedja inom gymnasieförbundet.
• Skapa tydliga och höga förväntansbilder på olika grupper inom förbundet.
• Stärka arbetet med viktiga lärandeprocesser såsom formativt arbetssätt och inkludering.
• Stärka det kollegiala lärandet inom Kalmarsunds gymnasieförbund.
• Säkerställa en fortsatt relevant omvärldsbevakning och framtidsspaning som omsätts i utvecklingsarbete.

Läs hela agendan här>>