GYF / Om oss / Policys och planer / Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanens syfte är att fastställa var och hur dokument skall förvaras och hur de får gallras. Handlingarna bevaras slutligen hos kommunarkivet i Kalmar kommun.

Läs hela planen här>>