GYF / Om oss / Policys och planer / ANDT - Policy

ANDT - Policy

Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.

MÅL

Skolan är en miljö som är fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Skolorna ska verka för en alkoholfri uppväxt, så sen alkoholdebut som möjligt och så låg alkoholkonsumtion som möjligt, nolltolerans mot användning av narkotika och dopingmedel samt största möjliga begränsning av tobaksanvändning.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen anpassa sina aktiviteter till den aktuella problembilden genom att genomföra aktiviteter och avsätta resurser med utgångspunkt i Kalmar mot drogers åtgärdspaket.

Målet är nått när:
• Andelen flickor och pojkar som röker har minskat
• Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar (berusningsdricker) alkohol har minskat
• Andelen flickor och pojkar som använder narkotika har minskat

Läs hela policyn här>>