GYF / Om oss / Policys och planer / Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

"Vi skapar värde för dem vi är till för – våra kunder, som vi sätter i främsta rummet"

Denna kvalitetspolicy är ett verktyg för att nå allt bättre kvalitet i hela verksamheten. Policyn gäller för all verksamhet i Kalmarsunds gymnasieförbund. Vi blir framgångsrika genom att vi alla tillsammans tar ansvar för att genomföra verksamhetens uppdrag med hög kvalitet och med ett bra resultat.

Läs hela policyn här>>