GYF / Om oss / Policys och planer / Miljöpolicy

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy är ett verktyg för att nå allt bättre miljö i hela verksamheten. Policyn gäller för all verksamhet i Kalmarsunds gymnasieförbund. Vi värnar om vår natur och miljö genom att vi alla tillsammans har ett förhållningssätt som gynnar en hållbar utveckling. Vårt miljöengagemang befrämjar människors hälsa och livsvillkor. Vi arbetar med ständiga förbättringar.

Läs hela miljöpolicyn här>>