GYF / Om oss / Policys och planer / Tobakspolicy

Tobakspolicy

Kalmarsunds gymnasieförbund vill vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en god arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare.

Kalmarsunds gymnasieförbund vill som arbetsgivare arbeta för att bevara och förbättra hälsan hos medarbetarna, bland annat genom att skapa rök- och tobaksfria miljöer, samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk. Kalmarsunds gymnasieförbund vill delta, och aktivt medverka, i arbetet som syftar till att minska tobaksbruket i samhället i stort. Medarbetare inom Kalmarsunds gymnasieförbund fungerar många gånger som viktiga förebilder i folkhälsoarbetet.

Från och med läsårsstart 2010 (17 augusti 2010) gäller rökfri arbetstid för samtliga medarbetare inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

För eleverna i skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund gäller förbud mot användning av tobak i skolans lokaler och på skolområdet. Förbudet är inskrivet i Tobakslagen 2 § och omfattar – förutom elever – anställda och alla som besöker förbundets skolor.

Läs hela tobakspolicyn här>>