GYF / Om oss / Policys och planer / Verksamhetsplan för EMI

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI)

Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att elever och vårdnadshavare erbjuds en likvärdig och kostnadseffektiv medicinsk insats av hög kvalitet.

Läs hela verksamhetsplanen här>>