GYF / Om oss / Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ är styrelsen.

Styrelsen består av fem förtroendevalda från Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås.

Samtliga politiker i styrelsen finns presenterade under rubriken "Ledamöter och ersättare" till vänster. 

Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för juni och juli månad. Protokoll från styrelsens sammanträden återfinns under rubriken "Styrelseprotokoll" till vänster.

Styrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.