GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Anslagstavla

Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla

Detta är Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden (f.d. styrelsen).

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med direktionen samt dess arbetsutskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokollet justerats.


Tillkännagivande BUDGETSAMMANTRÄDE

Direktionen sammanträder torsdag 21 november 2019, klockan 09.00.
Plats: Campus Storken, Stagneliusgatan 14B i Kalmar.

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer bl.a. att behandla
budget och verksamhetsmål 2020 samt ekonomisk planering
2021-2022. Handlingar tillhandahålls via länken nedan.

Kallelse och handlingar>>

Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.


Tillkännagivanden justerade protokoll

Organ: Direktionen
Sammanträdesdatum: 2019-10-24
Justerat: 2019-11-05
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-06
Datum då anslaget tas ner: 2019-11-28
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 14 B, Kalmar
Direktionens protokoll>>


Tillkännagivanden justerade protokoll

Organ: Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum:
Justerat:
Datum då anslaget sätts upp:
Datum då anslaget tas ner:
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 14B, Kalmar
Arbetsutskottets protokoll>>

Möjlighet att överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av direktionen kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer>>

Kallelse och handlingar