GYF / Om oss / Förbundsstyrelsen / Anslagstavla

Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla

Detta är Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om styrelsens sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med styrelsen samt dess arbetsutskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokollet justerats.


Tillkännagivande gymnasieförbundets sammanträden

Styrelsen sammanträder torsdagen den 28 mars, klockan 09.00.
Kallelse och handlingar>>


Tillkännagivanden justerade protokoll

Organ: Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Justerat: 2019-02-28
Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-28
Datum då anslaget tas ner: 2019-03-22
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 33, Kalmar
Arbetsutskottets protokoll>>


Tillkännagivanden justerade protokoll

Organ: Styrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-02-28
Justerat: 2019-03-08
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-08
Datum då anslaget tas ner: 2019-04-01
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 33, Kalmar
Styrelsens protokoll>>


Tillkännagivanden justerade protokoll

Organ: Arbetsutskottet, § 11
Sammanträdesdatum: 2019-03-19
Justerat: 2019-03-19
Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-19
Datum då anslaget tas ner: 2019-04-10
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 33, Kalmar
Arbetsutskottets protokoll>>

Möjlighet att överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av styrelsen kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer>>

Kallelse och handlingar