GYF / Om oss / Förbundsstyrelsen / Kallelser

Kallelser

Kallelse till styrelsens ledamöter och ersättare skickas vanligtvis en vecka före sammanträdet. Samtliga handlingar visas i menyn till vänster.

Styrelsesekreterare

Ingegerd Andersson
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 33
0480-45 15 00

E-post