Kallelse 2019-10-24

Tid: Torsdag den 24 oktober, klockan 09.00
Plats: Campus Storken, Stagneliusgatan 14B, Kalmar

Tidsplan

08.15 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.

Direkt efter mötet hålls budgetkonferens.  Se program>>

Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.