Kallelse 2020-04-02

Tid: Torsdag den 2 april, klockan 08.30
Plats: Campus Storken, Stagneliusgatan 14B, Kalmar

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.

Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.